Marka Adının ve Logonun Seçimi

Marka Adının ve Logonun Seçimi Marka kimliği oluşturulurken şirketlerin başvurduğu belli başlı araçlar vardır. Bu araçlardan biri de görsel kimliktir. Görsel kimlik, şirketlerin sahip oldukları kelime, slogan, renk, logo, sembol, amblem ve bir dizi öyküden oluşmaktadır (Kotler, 2000: 440). Marka kimliği ve görsel kimlik, markanın olduğu şeyi, kültürünü ve kurumsal kimliğini ortaya koymayı amaçlar. Bu nedenle görsel kimlik oluştururken uyulması gereken birtakım ortak değerler mevcuttur.

Hazır Olma: Yoğun rekabet ortamının getirecekleri önceden kestirilebilir olmadığından Marka Adının ve Logonun Seçimi kullanıma hazır ve elverişli, kolay ulaşılabilen bir görsel kimlik oluşturulmalıdır. Piyasa şartlarının ortaya çıkarabileceği tüm olasılıklar, mümkün olduğunca önceden hesaplanmalıdır.

Anlamlı Olma: Kullanılacak görsel kimlik markayı yansıtmalı, aktarılmak istenen mesajı eksiksiz biçimde tüketiciye ulaştırabilir olmalıdır.

Akılda Kalıcılık: Görsel kimliğe ilişkin öğeler kolayca hatırlanabilmeli, akılda kalıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.

Korunabilirlik: Markaya ilişkin tüm unsurlada olduğu gibi, görsel kimlik de markanın arzuladığı tüm coğrafyalarda yasal koruma altına alınabilir olmalıdır.

Gelecek-Odaklılık: Marka öğeleri markanın konumlandırılmasında etkin rol oynamaktadırlar. Bu nedenle gelişmelere uyum sağlayabilen yapıda olmaları gerekmektedir.

Olumluluk: Neredeyse her marka hedef pazarda kendisiyle ilgili olumlu izlenimler oluşmasını ister. Bu nedenle görsel kimlik oluştururken kullanılacak unsular olumlu çağrışım yapmaya müsait olmalıdırlar.

Aktarılabilirlik: Görsel kimliğe ilişkin öğelerin yeni bir pazarda ya da pazara yeni sunulan bir üründe de kullanılabilir olmaları gerekmektedir.

Ticari markalar, logo veya bir bütün olarak görsel kimlik; bir ürünü, hizmeti ya da kurumu tanımlamakta ve bu yolla onu rakiplerinden farklılaştırmaktadır. Bu unsurlar, yarattıkları değer ölçüsünde sahiplerine istediği sonucu getirirler. Bu sonuç müşteri sadakati veya bilinme ya da salt bir algı oluşturmak olabilmektedir. Söz konusu unsurlar bu biçimde, yasal birer mülk olarak hizmet verirler (Knapp, 2000: 87).

Please follow and like us:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir