Marka Değerinin Temel Öğeleri

Marka Değerinin Temel Öğeleri İnsanlar da markalar gibi kendilerini de dış çevresine ve iç çevresine sunmaktadırlar. Marka tercihlerini de buna göre yapıp satın almaktadırlar. Tüketicinin tercih ettiği ayakkabı markası, araba markası ya da deterjan markası tüketicinin kendini nasıl sunduğunu yansıtır, karakter özellikleriyle uyumunu gösterir. Kişinin karakterinden yaşam tarzına, ekonomik durumundan kültürüne, cinsiyetinden yaşadığı coğrafyaya kadar birçok faktör marka yönelimini değiştirmektedir. İnsanların marka yönelimleri zihinlerindeki marka değerlerine göre oluşmaktadır. Marka değerinin öğeleri; “marka farkındalığı, marka sadakati, marka çağrışımları ve algılanan kalite” olmak üzere dört temel başlıktan oluşmaktadır.

Marka Farkındalığı

Marka farkındalığı, hedef kitlenin zihnindeki marka varlığının potansiyel gücünü ifade etmektedir. Farkındalık ve satın alma arasında açık bir ilişki vardır. Bu da insanların bilgi sahibi olmadığı ürünleri satın almak istemedikleri gerçeğine yönlendirmektedir. Marka farkındalığı; “belirli bir ürün grubuna sahip olan markayı potansiyel bir satın alıcının o markayı hatırlama ve tanıma becerisi” olarak tanımlanabilir. Marka tanıma; insanları mevcut marka üzerinde bilgilendirdikten sonra o markayı görüp veya duyup diğerler markalardan kolayca ayırt edebilen insanların güdüsü olarak tanımlanmaktadır. Marka tanımayı kolaylaştıran unsurlar; logo, slogan, amblem ve marka ismi gibi görsel kimlik unsurlarıdır. Bu unsurlar, özellikle hızlı tüketim ürünlerinde öne geçer.

Marka Değerinin Temel Öğeleri

Çünkü insanlar tanıdıkları markaların varlığını fark ettiklerinde o kategoriden bir ürüne ihtiyaç duyduklarını düşünürler ve kuvvetle ihtimal markayı satın alma işlevi gerçekleştirirler. Marka hatırlama ise, ilgili kategorinin adı ya da kullanım durumuyla ilgili bir emare ortaya konulduğunda insanların hafızalarında ne kadar yer ettiğini ve insanların o markayı nasıl hatırlayabildikleridir. Marka kullanıcılarının marka farkındalık seviyelerinde “markanın farkında olunmaması” en alt seviyede yer alır. En üst seviyede ise, ürün kategorisinde akla gelen “ilk marka olma” bulunur. marka değerinin temel öğeleri bunun için önemlidir. Tanınmış bir marka, tanınmamış markaya göre daha çok tercih edilebilir. Markanın tercih edilme noktası, markaya ait ürün kullanıcıların tercih listesine yeni girmesi durumunda, marka farkındalığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bilindik bir marka olmama ve marka farkındalığının düşük olması, markaların tercih edilme şanslarını azaltır

Please follow and like us:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir