Tescilin Etkisini Gösterdiği Coğrafi Alana Göre Markalar

Coğrafi alan göre markalar dörde ayrılır. Bunlar; ulusal marka, topluluk markası, uluslararası marka ve bölgesel markadır.

Ulusal Marka

Coğrafi Alana Göre Markalar Marka tescilinin bir ülkede geçerli ve hakların o ülke sınırları dâhilinde olması halindeki markalara ulusal marka denmektedir. Uluslararası marka tescili için bir adım atılacaksa ya da böyle bir amaç söz konusuysa öncelikle markanın ulusal marka olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Her ülkenin ulusal marka prosedürü farklılık gösterebildiği gibi marka başvuru ve tescil işlemi ücretleri de ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir. Tescil maliyeti, ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine ve markanın yasal tescilinin gerçekleşecek olduğu sınıf sayısına göre değişebilmektedir. Ulusal marka tescili prosedürlerinde, ülkeler arasında bulunan karşılıklılık ilkelerine istinaden işlemler yürütülmektedir.

Topluluk Markası

Coğrafi Alana Göre Markalar Marka tescilinin Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli olmasını temsilen Avrupa Topluluğu Markası tabiri kullanılmaktadır. Bu işlem kısa ve bilinen şekliyle CTM yani Community Trade Mark’tır. İşlemin amacı tek marka başvurusuyla tüm Avrupa Birliği üye devletlerinde geçerli bir marka tescil belgesi alınmasıdır. Topluluk Markası olarak adlandırılan bu sistem 1996 senesinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Avrupa Birliği’ne üye bir ülke olmamasına rağmen Türk vatandaşları, Türk şirketleri ve Türk markaları, Paris Sözleşmesi gereğince CTM işlemi gerçekleştirme hakkına sahiptir. Böylece Türk markalarının AB topluluğunca korunması sağlanmaktadır.  Avrupa Topluluğu’na üye olan ülkelerde tek başvuruyla koruma sağlayan, bu ülkelerin tamamında geçerli olan sistem Office For Harmonization In The Internal Market’tir (OHIM). Topluluk marka tescili sisteminde yetkili ofis, İspanya’daki İç Uyum Ofisi’dir (OHIM).

Topluluk Markası’nın (CTM) Avantajları

  • Tüm AB üyesi ülkelerde markanın korunması sağlanır.
  • Tek başvuru ile tüm AB ülkelerinde marka tescil ettirilir
  • Her ülkede tek tek tescil ücreti ödemek yerine tek ödemeyle işlem gerçekleştirilir.
  • Her ülke için ayrı ayrı mevzuatlar takip edileceğine tek mevzuatla işlem gerçekleştirilir.

Topluluk Markası’nın (CTM) Dezavantajları

  • Marka tescil başvurusu topluluk üyesi herhangi bir ülkede itirazla karşılaşırsa (ve itiraz OHIM tarafından kabul edilirse) bu itiraz tüm ülkeleri kapsamaktadır. Dolayısıyla Topluluk Markası başvurusu tüm ülkelerde reddedilir.
  • Başvuru yapılırken bir ya da birkaç ülkeyi seçmek mümkün değildir. Başvuru mecburen tüm AB ülkelerini kapsamaktadır.
Please follow and like us:
No Responses

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir