Hizmet Markası

İşletmeler ürettikleri hizmetleri, rakiplerinin ürettiği hizmetlerden farklılaştırma faaliyetleri içine girip markalama çalışmalarına ihtiyaç duymaktadırlar. Böylece  hizmet markası ortaya çıkar. İşletmelerin sunduğu hizmetlerin fiziksel/somut nesne ve davranışlarla desteklenen bir tarafı vardır. Bununla birlikte hizmet üretimi genel anlamda soyutluk içerir. Bu yüzden “hizmet markası” başlı başına rekabeti kızıştırır (www.brandingturkiye.com, Erişim Tarihi: 07.04.2019).

Hizmet sektöründe insan faktörü yani hizmetlerin bir insan tarafından gerçekleştirilmesi hizmet üretiminde sürdürülebilir kaliteyi zorlaştırır. Ayrıca hizmet üretimi ve tüketimi eşanlı olduğundan kalite kontrol mekanizması işlevsizleşmektedir. Bu yüzde çeşitli nedenlerle anlık krizler ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan, hizmet markalarının yaşadığı sorunlardan biri de arz/talep dengesizlikleridir. Tüm bu unsurlar hizmet markalarının işini zorlaştırıyor gibi görünür; ancak diğer taraftan marka amacını temsil etmesi açısından büyük önem taşır. Hizmet markası sunan bir işletme, markalaşmaya giderek bu problemlere çözüm bulabilir, çıkan sorunları büyük ölçüde azaltabilir. En önemlisi ise, hizmet markası olan bir işletme, markalaştığında hedef kitlenin güvenini kazanabilir. Bu da hizmet markalarına, gelecekteki herhangi bir krizde işletmenin kendini açıklamasına olanak tanır. Hizmet markalarına Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom gibi markaları örnek gösterilebilir (www.brandingturkiye.com. Erişim Tarihi: 07.04.2019).

Garanti Markası

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup gerçek ya da tüzel kişilerin bir sözleşme kapsamında bir araya gelerek oluşturduğu marka türüdür. Kooperatif ve birlikler, bu marka türüne örnek olarak verilebilir. Birçok markayı barındıran holdinglerle “ortak marka” kavramı genellikle karıştırılmaktadır. Ancak her ikisi de farklı kavramlar ve olgulardır. Bir kooperatif veya birliği oluşturan üyeler, kendi ürünlerini satmak için ortak bir marka kullanabilir. Ortak kullanımda esas olan kooperatifin, üyelerin ya da birliğin ortaya koyduğu kalite standartları ve coğrafi orijin gibi şartlara uymaktır. Özetlemek gerekirse; bir kooperatifin üyeleri ürünlerinin pazarda yer etmesini sağlamak ya da satmak için ortak bir marka kullanabilir. Bu süreci hızlandırırken aynı zamanda konumlama konusunda kolaylık sağlar. Ayrıca, tüketici nezdinde ortak markanın güven ve kalite algısı daha güçlüdür. Öte yandan, ortak markanın tescili için bu markayı oluşturan kooperatifin veya birliğin sözleşmesinde yer alan herkesin birlikte hareket etmesi gereklidir. Ancak tescilin yenileme süreci için aynı şart geçerli değildir; markanın tescilinin yenilemesi için isteğe bağlı olarak bir kişi yetkilendirilebilir. Örneğin; zeytin üreticilerinden oluşan bir kooperatifin üyeleri sattıkları zeytin için ortak bir marka kullanabilir.

Please follow and like us:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir