Ticaret Markası

Ticaret Markası Markayı kısa ve öz şekilde tekrar tanımlamak gerekirse: “Bir ürün veya hizmetin, diğer ürün ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayan şekil, biçim, yazı ve benzer ifadeler kümesidir.” Marka çeşitleri de, “bu koşulların yaratılmasını sağlayan, belirteçleri ve tanımları ifade eden” standartlardır. 

“Ürün ya da ambalaj üzerine konulan, malların hangi işletme tarafından üretildiğini veya hangi işletme tarafından piyasaya çıkarıldığını gösteren işaretler” ticaret markası olarak tanımlanır. Ticaret markalarını üretim ve satımının yapıldığı ürünü diğer işletmelerden, firmalardan ayırmak için kullanılan isim ve semboller oluşturmaktadır. Ticaret markası çatısı altında kimi üretici kendi mamullerini kendi markalarıyla piyasaya sürerken kimileri de üretimde bulunmayarak başkalarının mamullerini kendi markasıyla piyasa sürebilmektedir. Buna bağlı olarak markaların korunması ile ilgili 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) uygulanma şeklini gösteren yönetmelikte bulunan 8. maddeye göre üretici ve dağıtıcı markalar “ticaret markası” başlığı altında gruplanır.

Bu yüzden amaçlarına göre markalar, “ticaret markası” çatısı altında ikiye ayrılır. Bunlar; üretici markası ve dağıtıcı markasıdır.

Üretici Markası

Üretici markası, ürünün üretimini bizzat gerçekleştiren işletmelerin markası olarak tanımlanabilir. İşletmeler, ürünlerini rakiplerinden farklılaştırmak adına bir takım yasal koruma ve markalama sürecine girer. Bunun sonucu olarak ticaret markası niteliğinde “üretici markası” ortaya çıkar.      

Diğer bir ifadeyle; işletme, ürettiği ürünün nitelikleriyle ilgili tüketicilere, kamuoyuna, paydaşlara, potansiyel müşterilere bir taahhütte bulunur. Böylece marka üzerinden üretici markası sorumluluğunu kabul etmiş olur.

Dağıtıcı Markası

İşletmeler bazı ürünlerin üretiminde bulunmazlar, üretimi bir işletmeye yaptırırlar. Buna mukabil ürettirdiği bu ürünleri kendine ait markayla satışa hazır hale getirerek, piyasaya sunarlar. Bu türdeki işletmelerin markasına “dağıtıcı markası” denmektedir. “Dağıtıcı markası” konumunda bulunan işletmeler; kurumsal ve perakende gücünü kullanarak, belirli ürün grubundaki ürünleri kendi markası altında satışa sunar. “Perakendeci markası” olarak da nitelendirilebilen dağıtıcı markasının en belirgin örnekleri Migros ve BİM gibi süpermarketlerdir.

Please follow and like us:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir