Marka Çeşitleri Archive

Hizmet Markası

İşletmeler ürettikleri hizmetleri, rakiplerinin ürettiği hizmetlerden farklılaştırma faaliyetleri içine girip markalama çalışmalarına ihtiyaç duymaktadırlar. Böylece  hizmet markası ortaya çıkar. İşletmelerin sunduğu hizmetlerin fiziksel/somut nesne ve davranışlarla desteklenen bir tarafı vardır. Bununla birlikte hizmet üretimi genel anlamda soyutluk içerir. Bu yüzden “hizmet markası” başlı başına rekabeti ...Read More

Ticaret Markası

Ticaret Markası Markayı kısa ve öz şekilde tekrar tanımlamak gerekirse: “Bir ürün veya hizmetin, diğer ürün ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayan şekil, biçim, yazı ve benzer ifadeler kümesidir.” Marka çeşitleri de, “bu koşulların yaratılmasını sağlayan, belirteçleri ve tanımları ifade eden” standartlardır.  “Ürün ya da ambalaj üzerine konulan, ...Read More