Marka Değeri Archive

Marka Adının ve Logonun Seçimi

Marka Adının ve Logonun Seçimi Marka kimliği oluşturulurken şirketlerin başvurduğu belli başlı araçlar vardır. Bu araçlardan biri de görsel kimliktir. Görsel kimlik, şirketlerin sahip oldukları kelime, slogan, renk, logo, sembol, amblem ve bir dizi öyküden oluşmaktadır (Kotler, 2000: 440). Marka kimliği ve görsel kimlik, ...Read More

Marka Yaratmak ve Marka İletişimi

Marka Yaratmak ve Marka İletişimi Marka yaratırken amaç, müşterilere ulaşmak ve ilgilerini markaya çekmektir. Bu doğrultuda mutlaka bir yol haritası, bir marka stratejisi edinilmeli, benimsenmelidir. Marka yaratma hususunda oluşturulan fizibilite doğrultusunda iletişim ve iletişim teknikleri yardımcı unsurların en başında gelir. Bir marka oluşturmak, iletişim ...Read More

Markayla İlgili Ulusal Düzenlemeler

Markayla İlgili Ulusal Düzenlemeler “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” anlamında marka, “Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen ...Read More