İrem Uzun Archive

Marka Adının ve Logonun Seçimi

Marka Adının ve Logonun Seçimi Marka kimliği oluşturulurken şirketlerin başvurduğu belli başlı araçlar vardır. Bu araçlardan biri de görsel kimliktir. Görsel kimlik, şirketlerin sahip oldukları kelime, slogan, renk, logo, sembol, amblem ve bir dizi öyküden oluşmaktadır (Kotler, 2000: 440). Marka kimliği ve görsel kimlik, ...Read More

Marka Yaratmak ve Marka İletişimi

Marka Yaratmak ve Marka İletişimi Marka yaratırken amaç, müşterilere ulaşmak ve ilgilerini markaya çekmektir. Bu doğrultuda mutlaka bir yol haritası, bir marka stratejisi edinilmeli, benimsenmelidir. Marka yaratma hususunda oluşturulan fizibilite doğrultusunda iletişim ve iletişim teknikleri yardımcı unsurların en başında gelir. Bir marka oluşturmak, iletişim ...Read More

Entelektüel Sermaye ve Marka Kavramı

Entelektüel Sermaye ve Marka Kavramı karşılaştırıldığında, bir üst kavram olarak entelektüel sermayenin marka kavramını içine aldığı görülmektedir. Entelektüel sermaye, kara dönüştürülebilen bilgidir. (Büyükozan, 2002: 35-40). Entelektüel sermaye kavramı birçok yazar tarafından sayısız defa kaleme alınmaya çalışılmışsa da ortada bulunan hiçbir tanım bu kavramı oluşturan ...Read More

Markayla İlgili Ulusal Düzenlemeler

Markayla İlgili Ulusal Düzenlemeler “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” anlamında marka, “Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlan gibi çizimle görüntülenebilen ...Read More

Hizmet Markası

İşletmeler ürettikleri hizmetleri, rakiplerinin ürettiği hizmetlerden farklılaştırma faaliyetleri içine girip markalama çalışmalarına ihtiyaç duymaktadırlar. Böylece  hizmet markası ortaya çıkar. İşletmelerin sunduğu hizmetlerin fiziksel/somut nesne ve davranışlarla desteklenen bir tarafı vardır. Bununla birlikte hizmet üretimi genel anlamda soyutluk içerir. Bu yüzden “hizmet markası” başlı başına rekabeti ...Read More

Ticaret Markası

Ticaret Markası Markayı kısa ve öz şekilde tekrar tanımlamak gerekirse: “Bir ürün veya hizmetin, diğer ürün ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayan şekil, biçim, yazı ve benzer ifadeler kümesidir.” Marka çeşitleri de, “bu koşulların yaratılmasını sağlayan, belirteçleri ve tanımları ifade eden” standartlardır.  “Ürün ya da ambalaj üzerine konulan, ...Read More